• Šta je besplatno, a šta se plaća?

    Pošto se puno vaših pitanja odnosi na nejasnoću oko toga šta je besplatno, a šta se plaća, evo sažetog odgovora:

    1. Testiranje polaznika je besplatno

    2. Časovi tokom celog trajanja kursa nemačkog jezika su besplatni tj. ne plaćaju se

    3. Virtual book sa pripremama za svaki čas i vežbama za rad je besplatan

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona